Stichting Open Duinen is een ANBI stichting (Algemeen Nut Beogende Instelling). Organisaties voor goede doelen die zijn erkend als Algemeen Nut Beogende Instellingen zijn volledig vrijgesteld van schenkbelasting en erfbelasting. Een ANBI is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of andere instelling die het algemeen belang dient. Zij hoeven geen schenkbelasting te betalen over uw gift of over uitkeringen die zij in het algemeen belang doen. Ook betalen deze organisaties geen erfbelasting over ontvangen erfenissen.


Wat kunt U doen:

  1. Eenmalig doneren.
  2. Schenken: Giften aan stichting Open Duinen zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Voor giftenaftrek geldt echter een drempel en een maximum. Als u kiest voor een notarieel vastgelegde schenking, dan zijn uw giften volledig aftrekbaar. Dat betekent dus dat U meer zou kunnen schenken, terwijl het u niets extra kost. Een notariële schenking betekent dat u gedurende een periode van minimaal vijf jaar een vast bedrag per jaar gaat schenken.
  3. Nalatenschap. Natuurbeheer is alleen zinvol als het tientallen jaren lang volgehouden wordt. Open Duinen is als ANBI-stichting opgezet om er voor te zorgen dat ook de volgende generaties van een mooi open duinlandschap kunnen genieten. Door middel van een legaat of nalatenschap kunt u daaraan bijdragen. Wilt u er meer van weten, neemt u dan s.v.p. contact op met onze penningmeester; Hans van der Geur