De jaarlijkse Natuurwerkdag in november was wederom een groot succes! Een initiatief van LandschappenNL en mede mogelijk gemaakt door o.a. De Nationale Postcodeloterij en de partners Natuurwerkdag: Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer (SBB), Scouting Nederland, IVN, KNNV, NJN, A Rocha en de ANWB.
Op 30 locaties in de hele provincie Zeeland werden 906 deelnemers geteld, weer iets meer dan vorig jaar. Landelijk bleken er bijna 14.000 vrijwilligers actief geweest te zijn die dag op 545 locaties.Wij, van Stichting Open Duinen, mogen niet ontevreden zijn met 56 enthousiaste vrijwilligers, waaronder 15 kinderen van de scouting.
Rond 9.30 uur verzamelde iedereen zich op de Strandweg en werd de groep in tweeën opgesplitst na het nuttigen van een heerlijke bolus en een kop warme koffie/thee.Na het uitdelen van de gereedschappen door SBB vertrokken de volwassenen met Herman en Piet van Staatsbosbeheer richting het Verklikkerpad om aan de rechterkant daarvan veel Amerikaanse vogelkers om te zagenterwijl de scouting onder de bezielende leiding van Marcel Blom, links van het Verklikkerpad in het graasgebied van de koetjes aan de gang ging.De lunch werd ook dit jaar gebruikt in de Schouwse Boer waar Bas, de assistent-manager, ons verblijdde met een lekkere pan warme soep en grote schalen broodjes en krentenbollen klaar stonden om de hongerige magen te vullen. Zonder de sponsoring door Johan Spee (Attent) van brood, beleg, drankjes en bolussen en het belangeloos aanbieden van de ruimte door de Schouwse Boer zou dit allemaal niet mogelijk geweest zijn, waarvoor uiteraard onze bijzondere dank.Het echtpaar de Feyter, onze vaste EHBO-ers, hoefden gelukkig niet in actie te komen, zij konden zich concentreren op het werk in de duinen. Fijn dat ook zij weer aanwezig konden zijn.
Ewoud Voogd (SLZ) zorgde voor de mooie foto’s en hield o.a. Hans de Bruijn, de mossenexpert, gezelschap om de mossen te inventariseren. Wist u dat het zeer zeldzame Duinbisschopsmos, het Glanzend Veenmos, het Duinkronkelbladmos en het Smaragdmos zomaar in de duinen groeien. In een volgende Nieuwsbrief hierover meer.

Rond 15.00 uur konden we de dag afsluiten. Er is door iedereen heel hard gewerkt. Iedereen ontzettend bedankt voor zijn/haar inspanning, vele handen maken licht werk!

We kunnen terugkijken op een mooie dag!

Wilt u volgend jaar opnieuw deelnemen aan de Natuurwerkdag, noteer zaterdag 4 november 2017 dan alvast in uw agenda.

Klik hier om meer foto’s te kunnen zien