Beste Belangstellenden,

Eindelijk is het zover er gebeurd weer iets in “ons” gebied.

Zoals velen van jullie zeker gezien zullen hebben wordt er op dit moment hard gewerkt door graafmachines e.d. in het gebied van Stichting Open Duinen.

Dit is gerealiseerd door de PAS subsidie, wat inhoud wie met natuurbeleid te maken heeft krijgt tegenwoordig regelmatig de term PAS te horen. Die afkorting staat voor Programmatisch Aanpak Stikstof. De uitstoot van stikstof in ons land is volgens internationale normen veel te hoog en dat heeft grote gevolgen voor de natuur. Om de effecten van de stikstofdepositie op de natuur wat te dempen is er een scala aan maatregelen en ingrepen bedacht en die worden in beleidsjargon omschreven als de Programmatische Aanpak Stikstof. (zie de pas is geen poespas – artikel uit de PZC van 26 maart 2014). Met andere woorden er is subsidie aan te vragen om een gebied weer leefbaarder voor plant en dier te maken. Stichting Landschapsbeheer Zeeland heeft voor ons alles geregeld. De plannen gemaakt waar geplagd moet worden zodat de duinen weer kunnen stuiven en de oorspronkelijke planten en dieren weer terug kunnen keren.

Vorige week is de aannemer van der Maas gestart met het afplaggen. We plaggen zoveel mogelijk in het achterste deel van het terrein, omdat dit niet ten koste van het gras voor de koeien gaat en we hopen dat het zand hier weer gaat stuiven.

Ook het eerder afgeplagde gedeelte wordt binnenkort geklepeld en uitgebreid.

De enorme bergen met zand, die in het voorste gedeelte van de Strandweg liggen worden zeer binnenkort afgevoerd en op die plaats komt een nieuwe poel.

Op 18 november jl heeft Staatsbosbeheer de takken van de natuurwerkdag versnipperd en afgevoerd.

Door deze mail wil ik u ook attenderen op onze nieuwe website.

www.stichtingopenduinen.nl

Deze is mogelijk gemaakt door onze nieuwe website designer Peter Boogerd.