Meer info over duinlandschappen.

Wie wil weten wat er allemaal in het Nederlandse duinlandschap gebeurt, kan lid worden van Stichting Duinbehoud en ontvangt dan 4 maal per jaar een magazine over projecten in het duingebied. Ook de natuurorganisaties Zeeuws Landschap en Natuurmonumenten geven informatie via hun site en hun magazine. Staatsbosbeheer doet dit alleen via haar site. Voor de vogelliefhebber is er nog de Vogelwacht Schouwen-Duiveland dat het magazine Sterna aan haar leden stuurt.

Werk mee aan de bescherming van de duinen en geef u op als donateur van de Stichting Duinbehoud. U krijgt dan vier maal per jaar het tijdschrift DUIN in de brievenbus.

Uw gift zal speciaal gebruikt worden om doelgerichte acties te voeren. Deze acties zijn bijvoorbeeld gericht tegen bebouwing in zee, bebouwing van de duinen, verdroging van de duinen en het onnodig afschieten van dieren.

Website:

www.duinbehoud.nl

www.hetzeeuwselandschap.nl

www.natuurmonumenten.nl

www.nvsd.nl

In het regeerakkoord staat dat de landelijke overheid veel taken gaat doorschuiven naar de gemeenten en dat de gemeenten met de bewoners zullen moeten samenwerken. Voor deze samenwerking is van belang dat er bij die bewoners aanspreekpunten zijn. De afgelopen natuurwerkdag is daar een goed voorbeeld van.