Bedankt bedrijven, instellingen en particulieren.

In de aanbeveling in het Ontwerp Beheersplan Kop van Schouwen staat dat de openheid van rond 1985 weer terug zou moeten komen. Ook in Natura 2000 staat dat de verwildering van het duingebied weer teruggezet moet worden. Er moeten meer grijze duinen en stukken open zand komen in plaats van groene duinen. Dit is de reden dat Stichting Open Duinen opgericht is en er door burgerparticipatie veel gebeurd is in de duinen aan de Strandweg.

De volgende instellingen hebben ons in het verleden financieel geholpen om Stichting Open Duinen te helpen het duingebied weer open te krijgen. Wij hebben de samenwerking van de afgelopen jaren als zeer prettig ervaren en hopen dit voort te kunnen zetten.

Provincie Zeeland
VSB Fonds
Stichting Landschapsbeheer Zeeland.

Zonder de steun van de volgende bedrijven was de “Koeien-Borrel” en de Natuurwerkdag niet zo geslaagd geweest zoals we deze nu kunnen organiseren.

Fletcher Duinhotel
Restaurant de Torenhoeve
Groepshotel de Schouwse Boer
Supermarkt Attent
DeliXL

Tevens willen wij natuurlijk alle particuliere sponsoren bedanken die “het duingebied” een warm hart toe dragen.

We hopen voor volgend jaar opnieuw op uw steun te mogen rekenen.