De jaarlijkse Koeienborrel, die Stichting Open Duinen aanbiedt aan allen die betrokken zijn bij het in stand houden en verbeteren van ons mooie natuurgebied aan de Strandweg, was weer een groot succes.

Dank aan allen die het mogelijk maken om onze werkzaamheden te kunnen voortzetten in samenwerking met de Provincie Zeeland, Staatsbosbeheer en Stichting Landschapsbeheer Zeeland.

Omdat Clemens, de voorzitter, verhinderd was deze mooie dag aanwezig te zijn nam Hans, de penningmeester, zijn honneurs waar. Hij vertelde enthousiast over de stand van zaken betreffende de gebiedsuitbreiding en stelde de nieuwe bestuursleden voor.

Ton de Swart vervangt Mark van Sluijs in de functie van koeienverzorger en als algemeen bestuurslid. Ine van Leyenhorst heeft Ageeth Voorn opgevolgd in de functie van secretaris. Mark en Ageeth hebben zich vanaf de oprichting in 2005 geweldig ingezet voor de Stichting en vonden het tijd om het stokje door te geven.

Jammer dat ze er bij het praatje van Hans zelf niet bij konden zijn, maar een groot applaus viel hen ten deel!

We toasten op het samenzijn en op datgene wat we met elkaar tot nu toe hebben weten te bereiken!

Met dank aan DeliXL (Roterij 18) die dit jaar opnieuw voor alle lekkere koele drankjes zorgde. De lekkere hapjes kwamen dit jaar uit eigen portefeuille, omdat de nieuwe uitbater van de Torenhoeve zich voor deze sponsoring heeft teruggetrokken. Desalniettemin was er voor iedereen lekkers en meer dan voldoende.

Degenen, die belangstelling hadden om het natuurgebied en de uitbreiding daarvan van dichtbij te bekijken, vertrokken vervolgens met Ton voor de rondleiding.

Onderstaand Ton zijn verhaal en foto’s van een paar van onze jongste aanwinsten:

“Afgelopen 10 juni hebben wij met een groot aantal sponsoren, belangstellenden, en andere geïnteresseerden de jaarlijkse koeienborrel gehouden.

Het was die dag onvoorstelbaar mooi weer aan de Strandweg! De temperatuur liep zó hoog op dat de koeien, waar het uiteindelijk allemaal om draait, regelmatig de verkoeling zochten tussen het struikgewas.

Met een aantal geïnteresseerden heb ik een wandeling door het gebied gemaakt. Het blijft telkens weer verbazen, hoe mooi het gebied is!

Ongetwijfeld heeft een aantal van u prachtige foto’s gemaakt. Tijdens de wandeling bleven de koeien helaas op ruime afstand van het gezelschap.

Nu, de derde week in juni, hebben de eerste koeien afgekalfd en zijn er inmiddels 6 kalfjes geboren. Het laatste kalfje is van deze week.

Inmiddels is het ook tijd de stieren, die in de wintermaanden op stal hebben gestaan, weer terug naar de weides te halen. Beide stieren waren méér dan blij om weer buiten rond te kunnen lopen”

Dank allemaal voor deze leuke en gezellige middag en hopelijk tot volgend jaar weer!